ĐẦU GHI HD 1MP

ĐẦU GHI HD 1MP

ĐẦU 4 BENCO HD BEN-XVR1104C

1.500.000₫ 1.950.000₫

ĐẦU 4 DAHUA HD DHI-XVR4104C

1.800.000₫ 2.000.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION HD DS-7104HGHI-F1

1.850.000₫ 1.950.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION HD DS-7204HGHI-F1

2.100.000₫ 2.510.000₫

ĐẦU 4 DAHUA HD DHI-XVR4104HS

2.200.000₫ 2.500.000₫

ĐẦU 4 KBVISION HD KX-7104D5

2.200.000₫ 2.780.000₫

ĐẦU 8 BENCO HD BEN-XVR1108C

2.200.000₫ 2.999.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION 2MP HK-9204HG-PRO

2.280.000₫ 2.500.000₫

ĐẦU 8 DAHUA HD DHI-XVR4108C

2.400.000₫ 2.700.000₫

ĐẦU 8 HIKVISION HD DS-7108HGHI-F1

2.400.000₫ 2.900.000₫
1 2

Lọc theo giá

Lọc

Lọc theo thương hiệu

  • AFIRI
  • BENCO
  • DAHUA
  • HIKVISION
  • KBVISION

Sản phẩm khuyến mại

camera quan sát