Đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision

ĐẦU 4 HIKVISION HD DS-7104HGHI-F1

1.850.000₫ 1.950.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION HD DS-7204HGHI-F1

2.100.000₫ 2.510.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION 2MP HK-9204HG-PRO

2.280.000₫ 2.500.000₫

ĐẦU 4 HIKVISON 2MP DS-7104HQHI-K1

2.300.000₫ 2.590.000₫

ĐẦU 8 IP HIKVISION 4MP DS-7108NI-Q1

2.300.000₫ 2.430.000₫

ĐẦU 8 HIKVISION HD DS-7108HGHI-F1

2.400.000₫ 2.900.000₫

ĐẦU 4 HIKVISION 2MP DS-7204HQHI-F1/N

2.400.000₫ 2.970.000₫

ĐẦU 8 HIKVISION HD DS-7208HGHI-F1

2.400.000₫ 2.600.000₫
1 2 3 4 5

Lọc theo giá

Lọc

Lọc theo thương hiệu

  • HIKVISION

Sản phẩm khuyến mại

camera quan sát